Shows 2020


45th international dogshow Maastricht 2020

Vanwege COVID-19 waren er geen erekeuringen.

Leeftijd: 13 maanden

Klasse: Jeugdklasse

Keurmeester: Dhr. Francesco di Paola Nuzzi

1 U beste reu, Beste Jeugdhond, BOB CAC

 

Age: 13 months

Class: Junior Class

Judge: Mr Francesco de Paola Nuzzi

1 EXC Best Male, best Junior, BOB, CAC

 

Masculin marks, good expression, good proportions, muzzle and skull, good pigmentation, correct hight. Correct quality coat and condition, correct eyes, ears, bite and stop. Very nice neck, correct chest. Good body. Very nice topline, correct angulation front and back. Movement typical . Good temperament and presentation.

 

 

Vandaag is Bucky Nederlands Jeugdkampioen geworden!

 

This made Bucky a Dutch Junior Champion!44th International Dogshow Maastricht 27-9-2020

Vanwege COVID-19 waren er geen erekeuringen.

Leeftijd: 13 maanden

Klasse: Jeugdklasse

Keurmeester: Dhr. G Jipping

1 U Beste reu Beste Jeugdhond BOB CAC

 

Mooi type. Zich uitmuntend presenterend. Bijna 14 maand. Heel mooi type en op dit moment uitmuntende verhoudingen. Correcte staarthouding
Heel mooi gevormd hoofd. Juiste schedel en voorsnuit. Parallel in front. Juiste hoeking in voor-en achterhand- Toont voor deze leeftijd een uitmuntend gangwerk.

 

Age: 13 months

Class: Junior class

Judge: Mr G. Jipping

1 EXC Beste male, Best Junior, BOB, CAC

 

Beautiful type. Presenting himself excellently. Almost 14 months. Very beautiful type and at the moment excellent proportions. Correct tailset. Very beautifully shaped head. Correct skull and muzzle. Parallel front. Exactly right angulations front and behind. Is showing excellent movement for this age.Outdoor Zwolle 12-9-2020

Leeftijd: 13 maanden

Klasse: Jeugdklasse

Keurmeester: Dhr. Rony Doedijns

1 U  Beste reu  Beste Jeugdhond BOB CAC

 

Mooie jonge reu, heel mooi van type en totaalbeeld, heel mooi van hoofd, goed gebit, fraaie
expressie, prima front en voeten, goed ontwikkeld lichaam, voor en achter goed gehoekt,
fraaie vachtkleur en conditie, prima in de beweging, zie hem op latere leeftijd graag terug

 

Vanwege COVID -19 waren er geen erekeuringen deze dag.

 

 

Age: 13 months

Class: Junior class

Judge: Rony Doedijns

1 EXC Beste male, Best Youth, BOB CAC

 

Beautiful young male of very beautiful type and over-all picture, very beautiful head, good dentition, handsome expression, fine front and feet, well developed body, well angulated front and rear, very nice colour and condition, fine moves, would love to see him back at older age

 

Because of COVID-19, there was no big ring today.2e kynospirit online dogshow 29 & 30 -8-2020

Leeftijd: 12 maanden (op moment filmpje/foto's)

Klasse: jeugdklasse

Keurmeester: Wilma Hell-Frijters e.a.

Beste reu, BOB, BIS jeugd 1, BIG1, BIS1

 

Bij de tweede online dogshow van KynoSpirit werden foto's en filmpjes van de honden beoordeeld door FCI keurmeesters. BOB en BIG werden gekozen door één keurmeester, Beste Jeugdhond en BIS door alle keurmeesters. Bij de BIS-finale had ook het publiek een stem. Bij zowel de keurmeesters als het publiek belandde Bucky (met zijn net 12 maanden!) op de eerste plaats.

 

Mannelijk hoofd in prima verhouding met prachtig donker goed geplaatst oog, prima oor, donker pigment, correcte stop, prachtige expressie.
Fraaie hals, prima hoekingen, rechte benen.
Stevig lichaam voor leeftijd, rechte rug. Goede staartaanzet, prima hoekingen. Prima gangwerk voor leeftijd, al goed ontwikkeld, voor nog iets los.
Prachtig totaalbeeld, al goed ontwikkeld voor leeftijd.

 

 

Age: 12 months (at the time of the photos/videos)

Class: junior class

Judge: Wilma Hell-Frijters

Best male, BOB, BIS youth 1, BIG1, BIS1

 

In the second online dogshow organized by KynoSpirit, photos and videos of the dogs were judges by official judges. One judge chose BOB and BIG, BIS youth and BIS were selected by all judges together. In BIS finale, Facebook voters also had one vote. Both judges and voters placed Bucky Best in Show.

 

Masculin head with fine proportions, beautiful dark, well placed eye, fine ear, dark pigment, correct stop, beautiful expression. Beautiful neck, fine angulations in front, straight legs. Sturdy body for age, straight back. Good tailset, fine rear angulations. Beautiful moves for age, well developed already, just still a little loose in front. Beautiful overall picture, well developed for age

 1e kynospirit online dogshow 16 & 17 -5-2020

Leeftijd: 8½ maand (op moment filmpje/foto's)

Klasse: puppyklasse

Keurmeester: H. Salm

Beste puppy, BIS puppy 5

 

Tijdens de coronacrisis georganiseerd door Kyno-Spirit Kynologisch Opleidingscentrum, 150 inschrijvingen, waarvan 14 västgötaspetsen. 

M.b.v. beeldmateriaal werden door FCI keurmeesters de honden geplaatst en de BIGs en BIS baby, puppy, jeugdhond, veteraan en koppel gekozen. Voor de finale mocht vervolgens het publiek via Facebook op de beste honden van de rasgroepen stemmen.

 

Age: 8½ months (at the time of the video/photos)

Class: puppy class

Judge: H. Salm

Best puppy, BIS puppy 5

 

Organized by Kyno-Spirit, 150 entries, 14 Swedish Vallhunds. FCI judges selected the BIGs and BIS baby, puppy, junior, veteran and couple. BIS chosen by Facebook votes.International Dog show Eindhoven, Venray, 8-2-2020

Leeftijd: 6 maanden

Klasse: puppyklasse

Keurmeester: dhr. Blount, erering mevr. Zwaartman-Pinster

Veelbelovend 1, beste pup, BIS 3 puppy

Age: 6 months

Class: puppy class

Judge: mr Blount, big ring mrs Zwaartman-Pinster

Very promising 1, best puppy, BIS 3 puppy