ExterieurbeschrijvenVästgötaspetsen moeten robuust, sterk en gezond zijn, zich makkelijk en met een goed uithoudingsvermogen kunnen bewegen en een lange levensduur hebben.

 

Om de oorspronkelijke rastypische kenmerken, zowel qua uiterlijk als qua karakter zo goed mogelijk, zonder veranderingen of overdrijving te behouden, organiseert de Zweedse rasvereniging voor de Västgötaspets (SKV) al sinds 1978 zgn. exterieurbeschrijvingen.


Wat is het?

Bij een exterieurbeschrijving wordt het uiterlijk van een hond zeer gedetailleerd vastgelegd volgens een vaststaand protocol, dat is opgesteld aan de hand van de rasstandaard. O.a. de hoogte, lengte en borstdiepte worden opgemeten en de hele hond, van neus tot aan het puntje van de staart, inclusief karakter, wordt minutieus in kaart gebracht. Bij elk punt waarop de hond afwijkt van de standaard, wordt genoteerd in welke mate dat het geval is.


Waarom?

Van veel rassen is het uiterlijk door de jaren heen heel geleidelijk aan veranderd. Een aanvankelijk kleine verandering wordt steeds groter en groter, totdat uiteindelijk extremen ontstaan. Deze extremen zijn helaas niet altijd gezond en vallen vaak pas op als ze zich al wijd verspreid hebben in een ras. Op dat moment is het al te laat om ze weer uit een ras te fokken zonder genetische variatie te verliezen. Aangezien alle Västgötaspetsen afstammen van slechts dertien honden, is het van het grootste belang dat er geen genetische variatie verloren gaat!


Wat heb je eraan?

Aan de hand van de beschrijvingen van alle honden bij elkaar, wordt een beeld verkregen van het ras als geheel. Hoe groter het aantal honden dat beschreven wordt, hoe betrouwbaarder het overzicht van veel voorkomende fouten en hoe beter daar rekening mee gehouden kan worden bij de fokkerij.

 

Beschrijvingen kunnen daarnaast fokkers helpen bij het maken van de juiste combinaties en wordt door beschrijving van de nakomelingen van een bepaalde hond duidelijk wat dat dier vererft.

 

Ook kunnen door beschrijvingen zeer goede honden ‘ontdekt’ worden, die heel belangrijk zouden kunnen zijn voor de fokkerij. Vaak worden bijvoorbeeld vooral reuen die op shows verschijnen gebruikt als dekreu, terwijl een onbekende huishond ook prima geschikt kan zijn.


Wat is het verschil met shows?

Een beschrijving is totaal anders dan een showverslag. Het is objectiever en veel gedetailleerder. Er is geen competitie aan verbonden en er is geen hond met een perfecte beschrijving: zelfs de grootste showkampioenen wijken op punten af van de rasstandaard. Beschrijvingen zijn zeker niet bedoeld om honden ‘af te keuren’ en ook een hond met niet perfecte beschrijving kan van zeer grote waarde zijn voor het ras.

Een voorbeeld van een beschrijving is te zien bij Niike.


Voor welke honden is het bedoeld?

Zoals uit bovenstaande zal blijken, zijn wat beschrijvingen betreft alle honden even belangrijk, zowel de honden die regelmatig naar shows gaan als de honden die nooit geshowd worden en zowel huishonden als honden waar ook mee gefokt wordt.

 

Vanaf 12 maanden leeftijd is het mogelijk een jeugdbeschrijving te laten doen van een hond, maar het is het beter te wachten tot hij minimaal 2 jaar oud is, zodat hij volledig is uitgegroeid. Het is dan ook verstandig een hond die in zijn jeugd beschreven is, als volwassen hond opnieuw te laten beschrijven. Ook een veteranenbeschrijving, vanaf 8 jaar, kan heel interessant zijn om te zien hoe een hond verandert met het verstrijken van de jaren.


Hoe gaat het?

Een beschrijving duurt ongeveer een half uur, op een onderling afgesproken tijd en plek. De hond staat hierbij een tijdje op tafel, een tijdje op de grond en moet ook een stukje lopen, zodat de gangen beoordeeld kunnen worden. De eigenaren mogen natuurlijk gewoon meekijken en -luisteren.

Het formulier van twee kantjes wordt helemaal ingevuld en er worden meestal twee foto's van de hond gemaakt om bij het formulier te voegen.

Zowel de eigenaar als de rasverenigingen van Nederland en Zweden krijgen het formulier en de foto's toegestuurd.


Wie zijn de beschrijvers?

Omdat er zoveel mogelijk Västgötaspetsen beschreven zouden moeten worden, heeft de Zweedse rasvereniging ook een aantal mensen uit andere landen dan Zweden erkend als beschrijver. Zij zijn opgeleid in Zweden, hebben grondige kennis van het ras, de anatomie en de rasstandaard en hebben in Zweden een officieel examen afgelegd. In Nederland zijn dit Robert Fisher (tevens keurmeester) en Simone Uitendaal (de eigenaar van deze website).


Wat kost het?

Beschrijven is (in Nederland) gratis.

 


aanmelden

Aanmelden kan via onderstaand contactformulier of door een mailtje te sturen naar secretariaat@scandia-rasvereniging.nl

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.