Niikes nakomelingen

Niike's offspringNiike heeft twee keer een nestje gekregen. Het eerste nestje van drie reutjes (de Bombe broertjes) is geboren op 13 april 2017 en op 1 augustus 2019 is haar zoon Noriniikes Iene Miene Mutte ter wereld gekomen. Niike zal verder geen nestjes meer krijgen.

 

 

Niike has had two litters. On April 13 2017 three boys, the Bombe boys, were born and on August 1 2019 she gave birth to her fourth son, Noriniikes Iene Miene Mutte.

Niike won't have more litters after this.


13-4-2017

1-8-2019