Gezondheidsuitslagen

Health checks


Foto: Oili Helenius
Foto: Oili Helenius

Gebit - teeth

Volledig schaargebit

Full dentition, scissor biteHeupen - hips

14-06-2017

HD APatellaluxatie

14-06-2017

Graad 1DNA

02-04-2016


PRA (markertest)


Maligne hyperthermie - malignant hyperthermia

Vrij - clear


Vachtkleur en -lengte - colour and length of coat

Genetisch wolfsgrijs en kortharig, geen allelen aanwezig die verantwoordelijk zijn voor afwijkende kleur of uitgebreide witte vlekken, geen allelen aanwezig voor een lange of krullende vacht

Genetically wolf grey and short hair, no alleles causing variant coat colours or excessive white markings, no alleles for long or curly hair.