De naam Noriniikes

The name NoriniikesDe naam

Noriniikes is een samenvoeging van Nori(n) en Niike. Nori(n) betekent uit het noorden en ook klein persoon of klein stukje, Niike is natuurlijk gewoon onze Niike. Noriniike is dus een klein Niiketje uit het noorden.

The name

The name Noriniike is a combination of Nori(n) and Niike. Nori(n) means from the north and it is also a tiny person or little piece. Niike is our Niike of course. So, Noriniike is a little (piece of) Niike from the north.de kleuren

Mocht iemand zich afvragen waar de kleuren op deze site vandaan komen: dat zijn de kleuren van de halsbandjes die Niike en Ruby droegen toen ze nog bij hun moeder woonden in het nest.

the colours

Should anybody be wondering what is behind the colours on this website: these are the colours of the collars of Niike and Ruby when they were still with their mothers.