shows


Niike poseert nadat ze Beste  Teef is geworden op Crufts. Het aandenken rechts was een cadeautje van keurmeester Karen Gilliland - Niike after she won Best Bitch at Crufts. On the right the present she got from judge Karen Gilliland.


Het is een feestje om met Niike naar shows te gaan: ze vindt het leuk en doet altijd goed haar best. Zó goed zelfs, dat ze beste VVN showhond van het jaar 2015 en op één na beste showhond van 2018 van de showtraining-hondenschool Kynospirit is geworden. Tot haar mooiste prestaties behoren het worden van Beste Teef op Crufts in 2019, kort daarna gevolgd door het worden van groepswinnaar in Luxemburg, het behalen van Finse kampioenschap op 9-jarige leeftijd tijdens de Finse clubshow met 169 deelnemers en het winnen van reserve BIS in Bleiswijk, ook op 9-jarige leeftijd.

Met haar zoon Onni doet ze ook regelmatig mee in de koppelklasse en samen zijn ze al meerdere keren in prijzen gevallen.

Haar titels, de uitslagen en keurverslagen zijn te bekijken door te klikken op de links hieronder.

 

Going to shows with Niike is great fun: she just loves doing it and usually does very well. She even has become the best VVN showdog of the year 2015 and second best show dog of 2018 at our showtraining-dogschool Kynospirit.
Some of her best prizes are winning best bitch at Crufts 2019, getting BIG1 in Luxembourg, becoming a Finnish champion at their clubshow with 169 entries at the age of 9 years and winning reserve BIS at IDS Bleisijk as a veteran.

She also participated in brace class with her son Onni and together they won several prizes here also.

Her titles, the results and critiques can be found by clicking the links below.


Niike loopt haar ereronde, nadat ze BIS veteraan en BIS is geworden op de KCM van Scandia bij keurmeester Anita Whitmarsh - Niike running her lap of honour after becoming BIS veteran and BIS at the Scandia specialty show, judged by Anita Whitmarsh
Niike loopt haar ereronde, nadat ze BIS veteraan en BIS is geworden op de KCM van Scandia bij keurmeester Anita Whitmarsh - Niike running her lap of honour after becoming BIS veteran and BIS at the Scandia specialty show, judged by Anita Whitmarsh

Titels

Titles

resultaten


Ned. Jeugdkampioen (NJK)

Jeugdwinster 2015 (JW 15)

Winster 2015 (W 15)

Benelux Winster NL '16

Nederlands Kampioen

Internationaal Kampioen

Benelux Winster BE '17

Belgisch Winster '17

Belgisch Kampioen

Clubwinner 2018

Bundessieger 2018

Belgisch Winster '18

Benelux Winster NL '19

Luxemburgs Kampioen

Clubwinner 2021

Holland Cup Winner '21

Europees Winner '22

Latin Winner '22

Duits Kampioen

Nordic Winner Zweden '22

Zweeds Kampioen

Clubwinner '22

Ned. Veteranen Kampioen

Grand Champion NL

NL Winner '22

NL Veteranen Winner '22

Luxemburgs Veteranenkamp.

Belgisch Veteranenkampioen

Internationaal Veteranenkampioen

Fins Kampioen '23

Clubwinner '23

NL Winner '23

NL Veteranen Winner '23
Winner of Winners '23

Rijnland Veteran Star '24

Deens Kampioen '24

Viking Winner '24

Roskilde Winner '24

Dutch Junior Champion

Junior Winner 2015

Winner 2015

Benelux Winner NL '16

Dutch Champion

International Champion

Benelux Winner BE '17

Belgian Winner '17

Belgian Champion

Clubwinner 2018

Bundessieger 2018

Belgian Winner '18

Benelux Winner NL '19

Luxembourgs Champion

Club Winner 2021

Holland Cup Winner '21

European Winner '22

Latin Winner '22

German Champion

Nordic Winner Sweden '22

Swedish Champion

Club Winner '22

Dutch Veteran Champion

Grand Champion NL

Dutch Winner '22

Dutch Veteran Winner '22

Luxembourg Vet. Champion

Belgian Veteran Champion

International Veteran Champion

Finnish Champion '23

Clubwinner '23

Dutch Winner '23

Dutch Veteran Winner '23

Winner of Winners '23

Rijnland Veteran Star '24

Danish Champion '24

Viking Winner '24

Roskilde Winner '24


andere mooie resultaten

Beste VVN showhond van 2015

2e Plaats EDS 2015

Twee plaatsingen Zweedse Specialty met CK

1e en 3e Plaats kind-hond shows met Lily

Reserve Beste Teef EDS 2016

Reserve Beste teef WDS 2018

BOB K&P show 2018

Beste teef Crufts 2019

Winnaar Rasgroep 5 Luxemburg 2019

Reserve BIS KynoSpirit Zomerevent 2019

Vele plaatsingen koppelklasse met Onni

Geselecteerd tijdens Hond vh Jaarshow 20/21

Reserve BIS K&P show 2022

Geselecteerd veteranen-erering K&P show '22

BIS KCM Scandia 2022

BIS veteraan KCM Scandia 2022

BIS veteraan 31e Int. Dogshow Bleiswijk

RBIS veteraan Fryslan Cup '22

BIS veteraan Dutch Winner Show '22

2e Plaats Winner of Winners '22 (na Bucky)

Geselecteerd veteranen Hond vh Jaarshow '22

Geselecteerd groep 5 Martinidogshow '23

Geselecteerd groep 5 Schaal der Kempen '23

Geselecteerd vet. erering 105e IDS Luxemburg

Geselecteerd vet. erering 106e IDS Luxemburg

Geselecteerd groep 5 IDS Oss '23

BIS koppel 2 EDS Herning '23 (met Onni)

Geselecteerd vet. erering Pinksterhow '23

5e Teef in show Finse Specialty '23 (171 inschrijvingen)

BIS3 KCM Scandia '23

BISV KCM Scandia '23

Geselecteerd veteranen erering IDS Mons '23

BISV3 IDS Bleiswijk '23

RESERVE BIS IDS Bleiswijk '23

BIS koppel Fryslan Cup '23

BISV3 Dutch Winner '23

BISV Kerstshow '23

Geselecteerd groep 5 Hond vh Jaarshow '24

Geselecteerd veteranen Hond vh jaarshow '24

BISV Martini Dogshow '24

BISV IDS Rijnland '24

some other achievements

Best Showdog of VVN 2015

2nd Place EDS 2015

Two placements Swedish specialty with CK

1st and 3rd Place child-dog shows with Lily

Reserve Best Bitch EDS 2016

Reserve Best Bitch WDS 2018

BOB K&P show 2018

Best bitch Crufts 2019

Winner Group 5 Luxembourg 2019

Reserve BIS Kynospirit Summer Event 2019

Many placements brace class with Onni

Selected in Dog of the Yearshow 20/21

Reserve BIS K&P show 2022

Selected in main ring veterans K&P show '22

BIS Specialty Scandia 2022

BIS veteran Specialty Scandia 2022

BIS veteran 31st Int. Dog Show Bleiswijk

RBIS veteran Fryslan Cup '22

BIS veteran Dutch Winner Show '22

2nd place Winner of Winners '22 after Bucky

Selected Veteran Dog of the Year show '22

Selected group 5 Martini Dog Show '23

Selected group 5 Schaal der kempen '23

Selected veteran main ring 105th IDS Luxemb.

Selected veteran main ring 106th IDS Luxemb.

Selected group 5 IDS Oss '23

BIS brace 2 EDS Gerning '23 (with Onni)

Selected veteran main ring Pinkstershow '23

5th Bitch in show Finnish Specialty '23 (171 entries)

BIS3 Scandia Club Show '23

BISV Scandia Club Show '23

Selected veteran main ring IDS Mons '23

BISV3 IDS Bleiswijk '23

RESERVE BIS IDS Bleiswijk '23

BIS brace Fryslan Cup '23

BISV3 Dutch Winner '23

BISV Christmas Show '23

Selected Group 5 Dog of the Yearshow '24

Selected veterans Dog of the Yearshow '24

BISV Martini Dogshow '24

BISV IDS Rijnland '24

 Terecht trots op haar 4e plaats (EXC met CK) in de tussenklasse tijdens de Jubileumclubmatch in Tånga Hed. Foto Oili Helenius
Terecht trots op haar 4e plaats (EXC met CK) in de tussenklasse tijdens de Jubileumclubmatch in Tånga Hed. Foto Oili Helenius
Sharinjah Simasuu Niike
Beste VVN-showhond van het jaar 2015