Noriniikes Boandi de Bombe

OmarOmar is één van de drieling van Niikes Bombe-nestje. Omar is een lekkere stevige grapjas. Totdat we wisten dat hij door zijn nieuwe baasjes Omar genoemd zou gaan worden, noemden we hem Kleine Oscartje, omdat hij zo op zijn vader Oscar lijkt.

Omars neus is erg goed ontwikkeld, hij is erg vriendelijk en sociaal en is nergens bang van. Omar heeft het geluk dicht bij duin te wonen, waar hij dan ook dagelijks komt met zijn twee honden-huisgenootjes.

 

Omar is one of Niike's Bombe-triplets. He is a lovely big and funny boy. Until we knew he would be called Omar by his new owners, we used to call him Little Oscar, because he looks a lot like his daddy Oscar.

Omar's sense of smell is superb, he is very friendly and social and isn't afraid of anything. Omar is very lucky to live next to the dunes. Here, he plays and has fun every day with his two dog-friends.


10 maanden oud
10 maanden oud