Niike Benelux Winster België, Belgisch Winster & Belgisch Kampioen

Niike Benelux Winner Belgium, Belgian Winner & Belgian ChampionWeekendje Brussel

In één weekend is Niike weer drie titels rijker geworden: op zaterdag 16 december 2017 werd ze in Brussel Benelux Winster België (en ook BOB) en de zondag erna werd ze Belgisch Winster (en BOS). Hiermee had ze meteen genoeg CAC's voor het Belgisch Kampioenschap.

weekend trip to Brussels

In one weekend, Niike picked up two more titles in Brussels: on Saturday December 16 2017, she became Benelux Winner Belgium (and BOB)  and on Sunday ze became Belgian Winner (and BOS).

She also is a Belgian Champion now.