Puppyplannen

puppy plans


foto: Oili Helenius
foto: Oili Helenius

Als alles meezit, is het de bedoeling dat Niike in het voorjaar van 2019 nog één keer gedekt wordt. Dit wordt dan haar tweede en tevens laatste nestje. De vader wordt Milo (Westorps Fast and Furious).  Afgelopen augustus heeft Niike tot haar grote plezier al met hem kennis gemaakt.

Ondanks de afstand (Milo woont in Zweden), is de keuze zonder twijfel op Milo gevallen, omdat hij een goed gebouwde en zich daardoor goed en soepel bewegende reu is met veel uitstraling en een goed karakter. Hij is vriendelijk en onbevreesd (helaas zijn er hier en daar spetsen die wat angstig zijn) en gezond. Erg belangrijk is ook, dat de inteeltcoëfficient (COI) van deze combinatie erg laag is, namelijk 1.9% over 8 generaties. Dit is een belangrijk punt in een klein ras als de västgötaspets.

Het nestje zal voldoen aan de reglementen van Scandia, de rasvereniging voor Scandinavische rassen.

 

We hope that Niike will become a mother again in spring 2019. This will be her second and last litter. The father will be Westorps Fast and Furious. Milo lives in Sweden and last August, Niike got to meet him. It was love at first sight!

Despite the fact that Milo lives all the way in Sweden, we chose him without any doubt. Thanks to his good physical construction and anatomy, he is able to move easily and effortless. He is healthy and has a great attitude and temperament: he is friendly and fearless (unfortunately, some Swedish Vallhunds are too timid) . The coefficient of inbreeding (COI), a very important point to keep into account in a small breed like the västgötaspets, is very low: 1.9% for 8 generations.

The litter will be bred according to the regulations of Scandia, the breed club of Scandinavian breeds.Milo - Westorps Fast and Furious. Photos: Annika Lundblad