Puppyplannen

puppy plans


foto: Oili Helenius
foto: Oili Helenius

Begin juni 2019 is Niike gedekt. Mochten er puppy's komen, dan zal dit haar tweede en tevens laatste nestje zijn. De vader is Milo (Westorps Fast and Furious). 

Ondanks de afstand (Milo woont in Zweden), is de keuze zonder twijfel op Milo gevallen, omdat hij een goed gebouwde en zich daardoor goed en soepel bewegende reu is met veel uitstraling en een goed karakter. Hij is vriendelijk en onbevreesd (helaas zijn er hier en daar spetsen die wat angstig zijn) en gezond. Milo heeft een mooie stamboom met goede voorouders. Erg belangrijk is ook, dat de inteeltcoëfficient (COI) van deze combinatie erg laag is, namelijk 1.9% over 8 generaties. Dit is natuurlijk van groot belang, zeker in een klein ras als de västgötaspets.

Het nestje voldoet aan de reglementen van Scandia, de rasvereniging voor Scandinavische rassen.

 

At the start of June 2019 Niike and Milo mated. If puppy's are born, this will be Niike's second and last litter. Father is Westorps Fast and Furious, Milo.

Despite the fact Milo lives all the way in Sweden, we chose him without any doubt. Thanks to his good physical construction and anatomy, he is able to move easily and effortless. He is healthy and has a great attitude and temperament: he is friendly and fearless (unfortunately, some Swedish Vallhunds are too timid) . Milo has a very nice pedigree with fine ancestors. The the coefficient of inbreeding (COI) of this combination, a very important point to keep into account, especially in a small breed like the västgötaspets, is very low: 1.9% for 8 generations.

The litter will be bred according to the regulations of Scandia, the breed club of Scandinavian breeds.


1-6-2019: Milo (l) en Niike (r) spelen in Tidan, Zweden - Milo (l) and Niike (r) playing in Tidan, Sweden
1-6-2019: Milo (l) en Niike (r) spelen in Tidan, Zweden - Milo (l) and Niike (r) playing in Tidan, Sweden

Milo - Westorps Fast and Furious. Photos: Annika Lundblad