Niikes dracht

Niike's pregnancy


35 dagen drachtig
35 dagen drachtig

Op deze pagina krijgt u nieuwtjes over de dracht van Niike. Regelmatig ziet u een nieuwe foto met haar groeiende buik. Als er gesproken wordt over het aantal dagen dat Niike drachtig is, is dit geteld vanaf de ovulatie. Deze datum is vrij zeker, doordat het progesteron gemeten is.

 

Here, you will read the latest news about Niike's pregnancy. New pictures of her growing belly can be found here from time to time. When the number of days is mentioned, these were counted from the day of ovulation. This date is quite certain, because Niike's progesterone was measured.


21 dagen

Niike is nu hopelijk drie weken drachtig. De puppy's hechten zich in deze periode vast aan de baarmoederwand.
We weten pas zeker of Niike drachtig is als de echo is gemaakt. Dit gaat gebeuren rond de 31e dag. Wel hebben we al een aantal hoopgevende aanwijzingen gekregen.

Ze heeft al sinds de dekking plotseling verschrikkelijk veel honger, is wat rustiger en lijkt nu ook een wat vollere buik te krijgen. De afgelopen twee dagen  was ze 's morgens misselijk. Dit is iets wat op dit moment van de dracht vaker voorkomt bij teven.

21 days

Hopefully, Niike is 21 days pregnant now. Around this time, the puppies will get attached to the uterine wall.

We will not be sure Niike is pregnant until the ultrasound has been done. This will take place around day 31. We do have a couple of promising clues though.

Since she was mated, she has been terribly hungry, is a bit quieter and seems to be getting a slightly bigger belly. The last two days, she was a bit sick in the morning. This is a common phenomenon in this stage of the pregnancy.28 dagen

De afgelopen week leek Niike zich weer wat beter te voelen dan vorige week. Ze was veel vlotter met uitlaten, maar is erg kieskeurig geworden met eten. Ze wil alleen maar blikvoer en als er stiekem een hard brokje tussen zit, gooit ze die steevast naast haar bakje op de grond. Maar ach, een (hopelijk) zwangere dame mag best een beetje verwend worden!

Nog een paar dagen, dan gaan we een echo maken en weten we eindelijk of ze echt drachtig is.

28 days

The past week, Niike seemed to be feeling a bit better than the week before. She was more active, but she is very picky when it comes to food now. She only wants to eat wet food and when a piece of dry food turns out to be hidden in it, she invariably takes it out and throws it on the floor. But well, nothing wrong with spoiling a (hopefully) pregnant lady!

Only a few more days to go before the ultrasound: then we'll know if she's really pregnant.30 dagen

Vandaag hebben we de echo gemaakt en ja hoor, Niike is drachtig!

30 days

Today's ultrasound showed Niike is pregnant!35 dagen

Volgens de theorie zou de hoeveelheid vruchtwater nu sterk toe moeten nemen. Dit was gisteren te merken: Niike leek af en toe last te hebben van haar buik en had niet zo'n zin om te wandelen. Gelukkig gaat het vandaag alweer een stuk beter, maar ze is duidelijk weer een stukje dikker geworden en is ook in één dag tijd 600 g zwaarder geworden!

35 days

Theoretically, the amount of amnionic fluid is to increase a lot around this time. This was quite obvious yesterday: Niike's belly seemed to be bothering her from time to time and she didn't feel like going out a lot. Fortunately, she's doing a lot better today, but she has clearly grown a bit and also gained 600 grams of weight in just one day!41 dagen

Zagen wijzelf allang dat Niike een dikke buik kreeg, nu beginnen ook anderen het te zien. Ze krijgt inmiddels tot haar grote vreugde puppyvoer te eten, want de puppy's groeien nu snel.

Niike weegt nu 12.7 kg, een kilo meer dan normaal.

41 days

Although we already noticed Niike's growing belly ages ago, others have started to see it now too. Niike now, to her great delight, gets puppyfood, because her babies are growing very fast at this time of the pregnancy.

Niikes weight is now 12.7 kg, one kilogram more than her normal weight.


41 dagen
41 dagen

46 dagen

Niike is weer op de weegschaal geweest: 13.5 kg!

Zoals hieronder te zien is, beginnen haar melkklieren zich aardig te ontwikkelen. De gewone dagelijkse wandelingen gaan nog heel goed, maar echt lange afstanden lopen we niet meer. Tegenwoordig ligt ze liever in het zonnetje in de tuin!

46 days

Niike was on the scale again today: 13.5 kg!

As can be seen in the picture below, her mammary glands are becoming quite obvious. She doeing very well on our daily walks, but we don't do long distances anymore. She prefers sunbathing in the garden now!48 dagen

48 dAYS


Stapelen :-)  Niike boven, Ruby onder.
Stapelen :-) Niike boven, Ruby onder.

49 dagen

Vandaag hebben we nog een keer een echo gemaakt. De pups zijn nu echte hondjes geworden, met kloppende hartjes en bewegende pootjes. Ook is duidelijk te zien dat het skelet zich heeft ontwikkeld: vooral de ruggengraatjes zijn goed te herkennen.

Niike voelt zich goed, ze was lekker aan het spelen vandaag en heeft besloten in plaats van alleen blikvoer, ook  weer brokjes te gaan eten!

49 days

Today, we did another ultrasound. The puppies have grown into real tiny little dogs. They have little beating hearts and floundering feet. Also, it's very obvious the bones have started to develop: especially the spines can easily be regognized.

Niike seems to be feeling well. She was playing and having fun today and has decided to also eat dry dogfood again instead of only wet food!53 dagen

Nog minder dan twee weken te gaan! Niikes buik is nu heel vol, waardoor ze geen trek meer heeft in eten: ze eet alleen kleine beetjes uit de hand. Ze voelt zich verder wel goed, ze is vrolijk en loopt vlot mee buiten.

Doordat Niike zulke sterke buikspieren heeft, is het heel moeilijk de puppy's te voelen. Toch konden we vandaag voor het eerst, toen ze diep in slaap was, haar buik zien bewegen! Ook waren er heel kleine schopjes tegen de buikwand te voelen.

53 days

Less than two weeks to go now! Because Niike's belly is so full, her appetite is low: she only wants to be fed and only eats small portions of food at the time. Otherwise, she's feeling well, is very happy and likes to go for a walk again.

Because of her strong abdominal muscles, it's very difficult to palpate the puppies. Despite that, we could  see them moving for the first time today, when Niike was fast asleep. Also, it was possible to feel them kicking.55 dagen

Niike is weer een beetje zwaarder: 14 kg weegt ze nu. Ze voelt zich zo te zien goed en loopt een stuk vlotter mee tijdens het wandelen dan een week geleden.

Het lukt nu regelmatig om de  puppy's te voelen en te zien bewegen. Hieronder een klein filmpje. Op ongeveer 6 s, net nadat Niike haar kop verplaatst heeft, zijn helemaal onderaan, net achter haar elleboog, een paar schopjes te zien.

55 days

Niike gained some weight again: she is now 14 kg. She seems to be feeling better than a week ago and is quite active when we go out for a walk.

It has become easier to see and feel the puppies kicking now. In the video below, you can see some little kicks at about 6 s, just after Niike moved her head. Watch her belly all the way down, just behind her elbow.57 dagen

Vandaag is er weinig nieuws te melden. Niike kan goed met haar dikke buik uit de voeten. Ze wordt elke dag weer een beetje dikker en de puppy's zijn steeds beter te zien.

57 days

Not a lot of news today. Niike is handling het big belly very well. She gets bigger every day and the puppies' movements are more and more obvious.61 dagen

De laatste week! Niike weegt nu 14.3 kg, maar heeft een paar dagen erg slecht gegeten. Ze eet nu weer ietsje beter en is, tussen het uitrusten door, nog steeds lekker actief. Sinds gisteren nemen we drie keer per dag haar temperatuur op, want kort voor de geboorte (6-24 uur ervoor) daalt deze meestal een graad. Haar temperatuur is nog steeds hetzelfde, dus morgen zullen ze er nog wel niet zijn ;-)  Wel is de melkproductie inmiddels op gang gekomen, maar dat kan vrij lang van tevoren het geval zijn. Wordt vervolgd!

61 days

The last week has started! Niike's weight is now 14.3 kg, but she hasn't eaten very well for a couple of days. She eats a little bit better again now and is still very active, although she rests a lot too. We are taking her temperature three times a day now, because it will decline a little shortly (6-12 hours) before giving birth. It hasn't changed yet though, so they probably won't be born when we wake up  tomorrow ;-) Also, she is producing milk, but this can occur quite a long time before birth.

To be continued!


61 dagen na ovulatie, 59 dagen na dekking
61 dagen na ovulatie, 59 dagen na dekking

63 dagen

Op dinsdag 11 april was Niikes temperatuur 's middags een graad lager dan normaal. Dit betekende dat de puppy's snel geboren zouden gaan worden!
Inderdaad begon Niike die nacht onrustig te worden. Ze was aan het graven in haar mandjes en leek af en toe lichte weeën te hebben. Dit zette echter niet door en de volgende middag leek alles weer gewoon.
In de nacht van 12 op 13 april begon het echt: Niike had duidelijk weeën en na een tijdje begon ze ook te persen. Om 5 uur 's morgens braken de vliezen, maar daarna had ze geen weeën meer. Op de echo was te zien, dat er een grote pup op een nog redelijke afstand van de bekkeningang lag. Na een injectie met een weeënstimulerend middel, kreeg ze precies één wee en perste ze een beetje. Dit was lang niet genoeg: de pup bleef liggen waar hij lag. Omdat duidelijk was dat er een placenta inmiddels was losgekomen, kon niet langer gewacht worden: de pup zou dood gaan. Daarom is toen een keizersnede gedaan.

De keizersnede verliep zonder problemen. Niike bleek drachtig te zijn van drie gigantische reuen! Ze waren zo zwaar, dat de baarmoeder waarschijnlijk simpelweg niet genoeg kracht had om ze naar buiten te werken.

Al snel waren de jongens wakker en actief en schreeuwden ze op hun hardst. Ze wogen maar liefst 328, 330 en 352 gram, terwijl het gemiddelde geboortegewicht van een västgötaspets rond de 200 g ligt!

Al snel was ook Niike weer wakker en kon zij, samen met Ruby, haar knappe reuzenkinderen bewonderen.

63 days

In the afternoon of Tuesday, April 11th, Niike's temperature went down. This told us the puppies were going to be born soon!
Niike indeed was starting to get restless that night. She was digging in her baskets and, at times, seemed to have mild contractions . However, this did not continue and the next afternoon, everything seemed to have gotten back to normal.
In the night of April 13th though, things really started: Niike was obviously in labor and after a while, the pushing began. At 5 am the water broke, but after that, she had no more contractions. The ultrasound showed there was a big puppy at quite a distance from the pelvic inlet. An injection of a labor stimulant lead to only one mild contraction and she only pushed a little bit. Clearly, this was not enough: the puppy stayed where it was. Because a placenta had detached, we couldn't wait any longer: the puppy would die. Therefore, a caesarean was done.
The Caesarean went smoothly. Niike turned out to be pregnant with three giant males! They were so big, the uterus probably wasn't strong enough to get them out.
Once they were out, the boys were awake and active in no time and they screamed as loud as they could. They weighed as much as 328, 330 and 352 grams, while the average birth weight of a Västgötaspets is around 200 g!
Soon Niike was awake too and then she could, along with Ruby, admire her handsome giant sons!Hiermee is er een einde gekomen aan de dracht van Niike! Het verhaal gaat verder bij de Bombe Broertjes.

 

This is where Niike's pregnancy ends! The story continues at the Bombe Brothers.